Udostępnij

Kopiuj link

Udostępnij

Kopiuj link
29 listopada 2023

Świadomość (cz. 25) UMYSŁ I JEGO FABRYKA

Co składa się na nasz umysł? Czy Istotą jest tylko człowiek? Czy każda Istota przeniknięta jest Świadomością? Czym jest małe ego? Jakie funkcje pełni fabryka myśli? I w końcu: jakie relacje występują między nami, czyli naszą Świadomością a formami, czyli ciałami, umysłem i fabryką myśli?

Świadomość (cz. 25) UMYSŁ I JEGO FABRYKA

Umysł to fabryka myśli z przyległościami. Te przyległości są o wiele większe niż sama fabryka. 

Na umysł składa się: ciało emocjonalne, ciało uczuciowe, ciało mentalne niższe, ciało mentalne wyższe i fabryka myśli. Wszystkie te ciała i fabryka umiejscowione są na czwartej gęstości. Nasza osobowość, która w okresie życia fizycznego wydaje się, że jest nami, składa się z umysłu, o którym była mowa powyżej, ciała eterycznego na drugiej gęstości i ciała fizycznego na trzeciej gęstości.

Wszystkie ciała są tylko formami wytworzonymi ze środowiska, w jakim przebywają. 


Dopiero, gdy zintegrowane są z jeszcze wyższymi ciałami i zostają przeniknięta Świadomością, stają się człowiekiem. Człowiek jest Istotą, w której Świadomość zamieszkała w formach. Nie tylko człowiek jest Istotą.


Istota

Istota to forma, w miarę samodzielna, oddzielona od środowiska i na stałe zasilana przez  przestrzeń. Każda Istota przeniknięta jest Świadomością, nawet zwierzęta, rośliny i minerały. Nasz umysł i inne ciała nie są Istotami. One są tylko formami. 

Dużo ludzi jest w stanie „śpiączki”. Identyfikuje się tylko z ciałem fizycznym. Wydaje im się, że mózg fizyczny jest umysłem, że inne nasze ciała subtelne i nasza Świadomość to wymysły nawiedzonych ludzi. Nie wiedzą, kim są. Żyją w iluzji oddzielenia. Są zastraszeni i cierpią, nie wiedząc, dlaczego. 

Formy są uformowane w jakimś celu, czemuś służą. Nie są Istotami doświadczającymi samodzielnie, choć chcą być samodzielne, rwą się na autonomię. Tak jest z naszym umysłem. 

Nasz umysł chce samodzielnie rządzić całym naszym Jestestwem, choć nie jest do tego dostosowany, to nie jest jego funkcja.


Po co zaprojektowano umysł?

Nasz umysł został zaprojektowany w jednym celu. Miał służyć Istocie, jaką jest człowiek, w realizacji celu całego człowieka. Człowiek jest Świadomością przebywającą w formach. Umysł powinien służyć Świadomości, powinien być sługą Świadomości.

Po przejściu pierwszego prymitywnego okresu naszego rozwoju, gdy utożsamialiśmy się z ciałem fizycznym, nastał drugi, też prymitywny okres, gdy utożsamialiśmy się z umysłem. Oddaliśmy władzę nad nami umysłowi, który wobec Świadomości – można określić, że jest bardzo głupiutki.

Umysł bardzo chętnie objął władzę. Zaczął się rozpychać i tak powstało małe ego. 

Ego to arogancka, władcza, a czasami zastraszona część naszego umysłu. Jest zarówno katem, jak i ofiarą.


Nie wińmy za to umysłu, on chciał dobrze. Tu nikt nie jest winny. Naszą wolną wolą wybraliśmy sobie chwilowe doświadczanie bycia oddzielonym od całości. Chcieliśmy poćwiczyć i zobaczyć, jak to jest tworzyć i doświadczać samemu. Umysł nam w tym pomógł!

Nasza Świadomość tak się zainteresowała, zachwyciła możliwością doświadczania w ciałach, że aż ją to oszołomiło. Otumaniona tymi rewelacjami zaczęła identyfikować się z ciałami. Zaczęła się nimi przejmować. Zaczęła żyć ich życiem. 

Oczywiście jest to tylko cząstka naszej Świadomości, delegowana chwilowo do odpowiednich ciał. Tak naprawdę jest to cudowny pomysł Boga na przechodzenie różnorodności doświadczeń w każdych możliwych warunkach. A kto przechodzi te doświadczenia? Doświadczenia przechodzi Bóg. 

Nasza Świadomość jest Bogiem. Świadomość to cząstka Boga delegowana do człowieka. Po to człowiek został stworzony. Człowiek ma doświadczać w imieniu Boga, przez Boga jako Bóg, kim w istocie jest. 


Człowiek, z racji swej konstrukcji, ma możliwość ewoluowania, przejawiania się Świadomości. Dotychczas robił to w niewiele wyższy sposób niż zwierzęta. Zwiększanie możliwości tworzenia i doświadczania w szerszej perspektywie w sposób świadomy jest wprost nieograniczone.

Perspektywy są wspaniałe, ale jak będzie – zależy od naszego wolnego wyboru. Zależy, co wybierzemy. Nic nie jest nam narzucone. Nawet w najmniejszym stopniu. Jesteśmy doskonali cali, jako cząstki Świadomości Boga. 


Wolność

Proszę nie mylić wolności naszych ciał. Nasze ciała mają potrzeby, więc ich wolność jest znacznie ograniczona. 

My nie jesteśmy ciałami. 


Nie mamy żadnych potrzeb. Świadomość niczego nie potrzebuje. Wszystko ma i tylko wybiera, kim chce być. To, że teraz doświadczamy w ograniczeniach ciał, wynika tylko z tego, że tak wybraliśmy. Taki mieliśmy kaprys. 

JESTEŚMY WOLNI!!! Takie słowa często wywołują w nas bunt: „Przecież ja nic nie mogę. Ode mnie nic prawie nie zależy. Nie mam wpływu na zdarzenia, ani na innych” itd. Dlatego tak jest, że przyjmujemy patrzenie na rzeczywistość z perspektywy żaby w studni. Popadliśmy w iluzję niewiedzy, w iluzję swojej ograniczoności. A tak nie jest. To jest tylko nasza zawężona perspektywa. To jest zabawa w życie.


Funkcje fabryki myśli

Na koniec przypomnimy sobie, jakie funkcje ma nasza fabryka myśli.

Pierwsza funkcja to tworzenie samego siebie. Nasze wyprodukowane myśli przyklejają się do nas i budują nasze ciała mentalne, uczuciowe i emocjonalne od chwili, gdy postanowiliśmy się wcielić w świat fizyczny aż do śmierci. 

Tacy jesteśmy, jak myślimy przez całe ziemskie życie.


Druga funkcja to zasilenie środowiska, w którym żyjemy, naszymi myślokształtami i myśloemocjami. Nasze wytwory krążą w przestrzeni i wpływają na otoczenie. Czasami zasilają egregory, które nas później torturują. Najbardziej zjadliwe to egregory: religijne, narodowe, rasowe, branżowe, wszelkie wypaczone, jak władzy, krzywdzenia, zbójeckie itd.

Trzecia funkcja to zarządzanie ciałem fizycznym. Myśl wydaje do ciała rozkaz, co ma ono zrobić. Wszyscy to znamy. 

Czwarta funkcja to wywoływanie zdarzeń. Nasze wyprodukowane myśli naciskają na przestrzeń, która wykonuje za nas to, co chcemy. Przestrzeń to mechanizm, który w imieniu Boga, ale na nasze polecenie, spełnia nasze zachcianki. 

Najlepiej oddają to słowa „Sam z siebie niczego nie mogę uczynić, wszystko Bóg czyni przeze mnie”. Cała procedura tej funkcji jest skomplikowana, ale dobrze znana ludziom na naszej planecie. Znana jest tym, którzy chcą ją poznać. Ukryta jest przed ignorantami. 

Można wymienić inne drobniejsze funkcje fabryki myśli, ale to na inny czas.Podmiot a przedmiot

Ważnym zagadnieniem jest to, jakie relacje są pomiędzy nami, czyli naszą Świadomością a formami, czyli ciałami, umysłem i fabryką myśli. 

Świadomość jest podmiotem, a formy są przedmiotem. Podmiot to treść, która wpływa na formę. Forma pełni rolę służebną dla podmiotu. Cele do osiągnięcia ma Świadomość, podmiot, a forma jest narzędziem do osiągnięcia zamierzonych celów. 


Na obecnym etapie naszej ewolucji problemem jest permanentne mylenie podmiotu z przedmiotem, treści z formą. 

Moje opowiadanie o Świadomości to próby dojścia do zrozumienia zależności pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Próby określenia celów, możliwości, procesów, praw, mechanizmów wszelkiego istnienia. Dlaczego? Dlatego, że Świadomość jest Wszystkim, Co Jest. Nawet formy zostały stworzone z substancji samej Świadomości.
Komentarze (0)

Zostaw swój komentarz

Pola oznaczone * nie mogą być puste. Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla użytkowników.

OPUBLIKUJ